اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 فروش

کلیه مسائل فروش و مالی و پیش از خرید

 پشتیبانی عمومی

پشتیبانی و پاسخگویی به کلیه سوالات و مشکلات تمامی سرویس‌های دنیای وب

 هاست و دامنه

مشکلات عمومی در رابطه با پشتیبانی هاست و پشتیبانی دامنه

 مدیریت

پاسخگویی فقط به مسائل مدیریتی