طراحی اپلیکیشن موبایل(Android , IOS)

Plan_A

 • قیمت - 2,000,000 تومان
 • معرفی محصول
 • عضویت
 • ثبت درخواست
 • پیگیری درخواست
 • ماژول پرداخت
 • طراحی اپلیکیشن Android
 • -----------------
 • مدت زمان تحویل 15 روز کاری

Plan_B

 • قیمت - 4,000,000 تومان
 • معرفی محصول
 • عضویت
 • ثبت درخواست
 • پیگیری درخواست
 • ماژول پرداخت
 • طراحی اپلیکیشن Android
 • طراحی اپلیکیشن IOS
 • مدت زمان تحویل 30 روز کاری