تبلیغات در گوگل ادوردز

تبلیغات در گوگل ادورز پنل A

 • قیمت - ۶۵۰,۰۰۰ تومان
 • 1 دلار نیوزلند - ۸,۴۰۰ تومان
 • کارمزد ساخت و مدیریت - ۳۰%
 • میزان شارژ - 50 دلار نیوزلند
 • مشاوره سئو رایگان
 • مدت نمایش نامحدود
 • تعداد کلمات کلیدی نامحدود
 • دسترسی مستقیم به اکانت گوگل

تبلیغات در گوگل ادورز پنل B

 • قیمت - ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • 1 دلار نیوزلند - ۸,۴۰۰ تومان
 • کارمزد ساخت و مدیریت - ۲۰%
 • میزان شارژ - ۱۰۰ دلار نیوزلند
 • مشاوره سئو رایگان
 • مدت نمایش نامحدود
 • تعداد کلمات کلیدی نامحدود
 • دسترسی مستقیم به اکانت گوگل

پنل C شامل ۱۵۰ دلار تخفیف

 • قیمت - ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
 • 1 دلار نیوزلند - ۸,۴۰۰ تومان
 • کارمزد ساخت و مدیریت - ۳۰%
 • میزان شارژ - ۱۵۰ + ۱۵۰ دلار نیوزلند
 • مشاوره سئو رایگان
 • مدت نمایش نامحدود
 • تعداد کلمات کلیدی نامحدود
 • دسترسی مستقیم به اکانت گوگل