سرویس پیامک

سامانه پیامکی

 • قیمت - ۵۰,۰۰۰ تومان سالیانه
 • ارسال تکی و گروهی - دارد
 • ورودی شماره از فایل - دارد
 • ورودی از دفترچه تلفن - دارد
 • ارسال با کلمات کلیدی - دارد
 • ارسال با کلمات طولانی - دارد
 • ارسال با زبان های مختلف - دارد
 • تخمین هزینه ارسال - دارد
 • گزارشات ارسال - دارد
 • استفاده از پیام های پیش فرض - دارد
 • ارسال زمانبندی - دارد
 • کارت ویزیت - دارد
 • دفترچه تلفن - دارد
 • بازگشت شارژ پیامهای ارسال نشده - دارد
 • ارسال وپ - دارد
 • ارسال هدفمند - دارد
 • ارسال فلش - دارد
 • پیامک مناسبت و یادآوری - دارد
 • پاسخ تبلیغاتی - دارد
 • ارسال بر اساس جنسیت و سن - دارد
 • ارسال منطقه ای ایرانسل - دارد
 • ارسال بر اساس دکل های BTS - دارد
 • ارسال پیامک های دریافتی به موبایل - دارد
 • ارسال پیامک مشاغل شهر - دارد
 • ارسال پیامک بین المللی - دارد
 • ارسال پیامک کارت ویزیت - دارد
 • مدیریت رویدادها - دارد
 • نظرسنجی و آمارگیری - دارد
 • صندوق انتقادات و پیشنهادات - دارد
 • برگزاری مسابقات - دارد
 • منشی عضویت - دارد
 • تعریف واحدهای سازمانی - دارد
 • وب سرویس - دارد
 • خدمات هوشمند - دارد
 • مدیریت پاسخ از URL - دارد
 • مدیریت Remote Database - دارد
 • دایورت پیامک - دارد
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق - دارد
 • خرید آنلاین شارژ - دارد
 • خطوط عمومی - دارد
 • شماره اختصاصی 15 رقمی - دارد
 • پشتیبانی 24 ساعته - دارد