هاست لینوکس سی پنل آلمان

هاست لینوکس آلمان فضای 4 گیگ

فضا 4 گیگابایت • قیمت - 5۰۰۰۰ تومان ماهیانه
 • قیمت - ۱2۰۰۰۰ تومان 3 ماهه
 • قیمت - ۲5۰۰۰۰ تومان 6 ماهه
 • قیمت - 5۰۰۰۰۰ تومان یکسال
 • محل سرور - آلمان
 • ثبت دامنه رایگان ملی - ندارد
 • وب سرور - لایت اسپید
 • کنترل پنل - سی پنل
 • پهنای باند - نامحدود
 • اکانت اف تی پی - نامحدود
 • اکانت زیر دامنه - نامحدود
 • بکاپ اتوماتیک - بصورت هفتگی

هاست لینوکس آلمان فضای 6 گیگ

فضا 6 گیگابایت • قیمت - 9۰۰۰۰ تومان ماهیانه
 • قیمت - ۱8۰۰۰۰ تومان 3 ماهه
 • قیمت - 30۰۰۰۰ تومان 6 ماهه
 • قیمت - 8۰۰۰۰۰ تومان یکسال
 • محل سرور - آلمان
 • ثبت دامنه رایگان ملی - مخصوص اشتراک سالیانه
 • وب سرور - لایت اسپید
 • کنترل پنل - سی پنل
 • پهنای باند - نامحدود
 • اکانت اف تی پی - نامحدود
 • اکانت زیر دامنه - نامحدود
 • بکاپ اتوماتیک - بصورت هفتگی

هاست لینوکس آلمان فضای 10 گیگ

فضا 10 گیگابایت • قیمت - 12۰۰۰۰ تومان ماهیانه
 • قیمت - ۲5۰۰۰۰ تومان 3 ماهه
 • قیمت - 50۰۰۰۰ تومان 6 ماهه
 • قیمت - 10۰۰۰۰۰ تومان یکسال
 • محل سرور - آلمان
 • ثبت دامنه رایگان ملی - مخصوص اشتراک سالیانه
 • وب سرور - لایت اسپید
 • کنترل پنل - سی پنل
 • پهنای باند - نامحدود
 • اکانت اف تی پی - نامحدود
 • اکانت زیر دامنه - نامحدود
 • بکاپ اتوماتیک - بصورت هفتگی