هاست لینوکس سی پنل آلمان

هاست لینوکس آلمان فضای 4 گیگ

فضا 4 گیگابایت • قیمت - ۴۰۰۰۰ تومان ماهیانه
 • قیمت - ۱۰۰۰۰۰ تومان 3 ماهه
 • قیمت - ۲۰۰۰۰۰ تومان 6 ماهه
 • قیمت - ۴۰۰۰۰۰ تومان یکسال
 • محل سرور - آلمان
 • ثبت دامنه رایگان ملی - ندارد
 • وب سرور - لایت اسپید
 • کنترل پنل - سی پنل
 • پهنای باند - نامحدود
 • اکانت اف تی پی - نامحدود
 • اکانت زیر دامنه - نامحدود
 • بکاپ اتوماتیک - بصورت هفتگی

هاست لینوکس آلمان فضای 6 گیگ

فضا 6 گیگابایت • قیمت - ۷۰۰۰۰ تومان ماهیانه
 • قیمت - ۱۶۰۰۰۰ تومان 3 ماهه
 • قیمت - ۲۷۰۰۰۰ تومان 6 ماهه
 • قیمت - ۷۰۰۰۰۰ تومان یکسال
 • محل سرور - آلمان
 • ثبت دامنه رایگان ملی - مخصوص اشتراک سالیانه
 • وب سرور - لایت اسپید
 • کنترل پنل - سی پنل
 • پهنای باند - نامحدود
 • اکانت اف تی پی - نامحدود
 • اکانت زیر دامنه - نامحدود
 • بکاپ اتوماتیک - بصورت هفتگی

هاست لینوکس آلمان فضای 10 گیگ

فضا 10 گیگابایت • قیمت - ۹۰۰۰۰ تومان ماهیانه
 • قیمت - ۲۲۰۰۰۰ تومان 3 ماهه
 • قیمت - ۴۲۰۰۰۰ تومان 6 ماهه
 • قیمت - ۹۰۰۰۰۰ تومان یکسال
 • محل سرور - آلمان
 • ثبت دامنه رایگان ملی - مخصوص اشتراک سالیانه
 • وب سرور - لایت اسپید
 • کنترل پنل - سی پنل
 • پهنای باند - نامحدود
 • اکانت اف تی پی - نامحدود
 • اکانت زیر دامنه - نامحدود
 • بکاپ اتوماتیک - بصورت هفتگی